Aangifte doen van overlijden

Aangifte van overlijden doet u binnen 6 werkdagen in de gemeente waar de persoon is overleden. Er wordt dan door die Burgerlijke Stand een overlijdensakte opgemaakt. De woongemeente wordt automatisch op de hoogte gesteld, ook wanneer iemand in het buitenland overlijdt.

Een overledene moet binnen zes werkdagen worden begraven of gecremeerd. Dit kan alleen met een verlof tot begraven of cremeren. Dat wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden. Hierna kunt u de datum voor de begrafenis of crematie bepalen. U kunt de overlijdensaangifte daarom het beste zo snel mogelijk na overlijden doen.

Aangifte doen

In de praktijk doet de uitvaartondernemer aangifte. U kunt ook zelf bij de gemeente aangifte doen. Neem vooraf telefonisch contact  met ons op via telefoonnummer 14-0115. Wij noteren dan uw gegevens en een specialist belt u dan later terug

Meenemen

Als u zelf aangifte doet moet u het volgende meenemen:

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning.
  • Een verklaring van overlijden, opgesteld door de behandelend arts of een gemeentelijke lijkschouwer.