Sanering wegverkeersgeluid Axel

In Axel voeren we een geluidsanering uit voor woningen die in 1986 blootstonden aan een zeer hoge geluidsbelasting door wegverkeerslawaai.

Deze woningen zijn indertijd op een landelijke saneringslijst geplaatst. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2019 subsidie beschikbaar gesteld om deze woningen te saneren. We hebben hiervoor een saneringsprogramma opgesteld. Hier lees je wat in het saneringsprogramma staat.