Veel gestelde vragen over Oekraïne

Vragen over hulp bieden

Ik wil een initiatief aanmelden om Oekraïense vluchtelingen te helpen. Waar kan ik dit doen?

Op nederlandvoorvluchtelingen.nl maakt VluchtelingenWerk inzichtelijk waar men met vraag en aanbod terecht kan. Ook is hier actuele informatie te vinden over de opvang van Oekraïners.

Ik wil Oekraïense vluchtelingen opvangen. Wat kan ik doen?

Het is goed om te weten dat het Oekraïners in Nederland vrij staat te logeren bij vrienden, familie of kennissen. Oekraïense vluchtelingen mogen, in tegenstelling tot andere vluchtelingen, zonder visum legaal in Nederland blijven.

Ik heb een logeerplek beschikbaar. Waar kan ik mij aanmelden als gastgezin?

Via de organisatie takecarebnb.org kunnen particuliere aanbieders zich aanmelden. Op de website van VluchtelingenWerk vindt u meer informatie over het onderwerp.

 

Vragen over regels en beleid

Hoe lang mag ik Oekraïense vluchtelingen opnemen in mijn huis?

Gezien de ernstige situatie in Oekraïne, zijn hier geen strikte termijnen aan verbonden. Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelingen kunnen hier verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. Het is voor hen dan ook niet nodig om een asielverzoek in te dienen om rechtmatig in Nederland te mogen verblijven.
Bovendien is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van zullen ondervinden.

Heeft het gevolgen voor mijn uitkering als ik vluchtelingen uit Oekraïne opvang?

De zogenaamde kostendelersnorm wordt niet toegepast  wanneer een bijstandsgerechtigde een vluchteling uit Oekraïne in zijn huis laat logeren. Als degene die in uw huis verblijft een inkomen heeft of een uitkering aanvraagt geldt de kostendelers norm wel.

Heeft opvang bieden consequenties voor mijn toeslagen / gemeentelijke belastingen?

Omdat nog wordt besloten wat voor verblijfsstatus Oekraïense vluchtelingen in Nederland gaan krijgen, weten we nu nog niet precies hoe door de Nederlandse overheid zal worden omgegaan met particuliere opvang van Oekrainers. Op korte termijn hoeft u zich geen zorgen te maken. Langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen kan op termijn effect hebben op uw toeslagen, uitkering en gemeentelijke belastingen. We verwachten binnenkort meer duidelijkheid vanuit de overheid, houdt daarom deze website goed in de gaten.

Hoe lang mogen vluchtelingen uit Oekraïene in Nederland verblijven?

Volgens de huidige informatie kunnen vluchtelingen tot 4 maart 2023 in Nederland verblijven.
Zie voor meer informatie de website van de IND.
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt voor verlenging en verblijfsvergunning contact op met betrokkenen.

Hoe zit het met Oekraïense vluchtelingen die een asielvergunning hebben aangevraagd?

Voor vluchtelingen met een asielvergunning (statushouders) is de logeerregeling beschikbaar. Dit betekent dat vluchtelingen in de periode dat zij wachten op woonruimte in de gemeente bij vrienden, familie of een gastgezin kunnen verblijven. Zij houden dan recht op basisvoorzieningen van het COA zoals weekgeld en de toegang tot medische zorg.

Moeten Oekraïense vluchtelingen asiel aanvragen?

Oekraïense vluchtelingen mogen, in tegenstelling tot andere vluchtelingen, zonder visum legaal in Nederland blijven. Het is daarom voor de meeste Oekraïners niet nodig om asiel aan te vragen. Maar ze hebben wel opvang en voorzieningen nodig. Het is nog niet duidelijk welke rechten en plichten Oekraïense vluchtelingen straks precies krijgen. Het organiseren van de opvang van Oekraïners is daarom op veel vlakken anders dan voor andere vluchtelingen.

Overheidsinstanties en hulporganisaties maken de komende tijd afspraken over wie welke rol op zich neemt in deze nieuwe situatie. Zo wordt de opvang op maat gemaakt voor Oekraïners die ervoor kiezen geen asiel aan te vragen.

Mogen vluchtelingen uit Oekraïne werken in Nederland?

Vluchtelingen mogen in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij het UWV.
Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/ondersteuning-in-nederland/werk-en-inkomen

Kan een vluchteling uit Oekraïne een betaalrekening openen?

Ja, voor informatie over het openen van een betaalrekening in Nederland zie: https://www.betaalvereniging.nl/oekraine/

Vluchtelingen die nog geen betaalrekening kunnen openen, bijvoorbeeld omdat ze nog geen geldig identiteitsbewijs hebben, komen in aanmerking voor een tijdelijke prepaid betaalpas van de gemeente. De gemeente kan via zo’n prepaid betaalpas leefgeld ter beschikking stellen. Daarmee kan een pashouder in Nederland bijvoorbeeld dagelijkse boodschappen afrekenen en andere betalingen verrichten.

 

Vragen over voorzieningen en ondersteuning

Kunnen Oekraïense vluchtelingen (medisch noodzakelijke) hulp krijgen en wordt dit vergoed?

Hebt u dringend medische zorg nodig in Nederland en hebt u daarvoor (nog) geen verzekering? De kosten van zorg worden vergoed als het gaat om zorg die niet uitgesteld kan worden. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende ziekte. De vergoeding komt uit een speciale regeling voor mensen zonder verzekering. Uw arts of behandelaar vraagt de vergoeding voor de kosten aan. Via de website van het CAK vindt u meer informatie hierover.

Waar kan ik terecht als ik een tolk nodig heb?

Er is helaaseen groot tekort aan tolken die Oekraïens en Nederlands spreken. Wij zijn op zoek naar mensen die kunnen helpen. Kent u iemand in uw omgeving die zich zou willen inzetten als tolk? Meld dat dan via oekraine@terneuzen.nl.

Waar kan ik terecht als ik hulp voor huisdieren nodig heb?

Gevluchte Oekraïners die hulp voor hun huisdieren nodig hebben, kunnen meer informatie vinden op  www.hulpvoordierenuitoekraine.nl, bellen naar tel. 088-8113333 of mailen naar info@hulpvoordierenuitoekraine.nlDe Stichting Dierenwelzijn Walcheren is door het meldpunt aangewezen als distributiepunt voor heel Zeeland. Kijk op www.elkdiertelt.nl/hulp voor meer informatie.

Zijn er activiteiten voor Oekraïense vluchtelingen?

Onze welzijnsorganisatie ‘aan-z’ organiseert verschillende activiteiten waar Oekraïense vluchtelingen aan deel kunnen nemen. Hieronder een overzicht:

Koffiemiddagen
https://www.aan-z.eu/volwassenen/koffiemiddagen

kids2fun
https://www.aan-z.eu/jeugd/kids2fun
Op instagram en facebook is hier ook informatie over te vinden.

natuurspeeltuin
https://natuurenzo.nl/boomhut

(knutsel)boeken voor kinderen
https://www.aan-z.eu/nieuws/lachend-het-jaar-uit-met-kids2fun

Hoe kunnen Oekraïnse vluchtelingen testen en vaccineren ivm corona?

Op deze pagina www.pharos.nl/coronavirus is informatie in het Oekraïens te vinden over testen en vaccineren in verband met corona.

Wanneer iemand in Oekraine al een vaccinatie heeft gehad, dan kan contact worden opgenomen met de Medische supervisielijn, tel. 088-7674080. Daar krijg je advies over de vaccinatie.

De gemeente stelt aan vluchtelingen per persoon zes mondneusmaskers en zes zelftesten beschikbaar. Deze zijn op te halen in het stadhuis, Stadhuisplein 1 in Terneuzen.
Let op: dit is zolang de voorraad strekt.

Zijn er hulpmiddelen om met Oekraïense vluchtelingen te communiceren?

Het is lastig om in gesprek te gaan als je elkaar niet kunt verstaan. De meeste Nederlanders spreken geen Oekraïens en niet alle Oekraïners beheersen het Nederlands of Engels. Daarom is een communicatiekaart gemaakt, die helpt met een aantal eenvoudige woorden en zinnen. De kaart is hier te vinden: Communicatiekaart Nederlands-Oekraïens

De gratis vertaal- en spraaktool Pryv.it is ook een uitkomst om met vluchtelingen uit Oekraïne te communiceren. Deze tool zorgt ervoor dat een taalbarrière bij Oekraïense vluchtelingen of bij de mensen die hen begeleiden geen probleem meer vormt. Met Pryv.it kan iedereen via de smartphone gemakkelijk een gesprek voeren met een vluchteling in zijn of haar eigen taal. Ga naar: https://pryv.it/

Kunnen kinderen uit Oekraïne gebruik maken van Jeugdgezondheidszorg?

Kinderen en ouders uit Oekraïne kunnen gebruik maken van de jeugdgezondheidszorg. Zo zijn zij welkom op het consultatiebureau en kunnen zij vaccinaties krijgen volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Noodzakelijk is dat het gezin zich heeft laten inschrijven in de BRP van de gemeente. Daarna nodigt de GGD Zeeland de kinderen met hun ouders uit op het consultatiebureau.
Informatie over het Rijksvaccinatieprogramma in het Oekraïens:

Kunnen vluchtelingen gebruik maken van de kledingbank?

Bij gebrek aan kleding mogen vluchtelingen gebruikmaken van de Kledingbank. Graag vooraf eerst een e-mail sturen aan: oekraine@terneuzen.nl.
Na goedkeuring door de gemeente, kan een afspraak met de kledingbank gemaakt worden via: kledingbankzeelandzv@gmail.com.

Wordt er Nederlandse taalondersteuning aan volwassenen gegeven?

Ja, opgeven voor volwassenenonderwijs kan via:

‘Luister en leer’ is een gratis taalprogramma waarmee vluchtelingen alvast kennis kunnen maken met de Nederlandse taal. Ze leren op deze manier belangrijke woorden en korte zinnen om de eerste stappen te zetten in het Nederlands. Het zijn 24 lessen over bijvoorbeeld uitspraak, getallen, groeten, familie, eten en drinken, de klok.
Het programma is te vinden op deze website.

Krijgen kinderen en jongeren uit Oekraïne onderwijs?

De kinderen en jongeren onder de vluchtelingen hebben recht op onderwijs.

Peuteropvang en voorschoolse educatie voor 2 tot 4-jarigen

Peuters kunnen na de meivakantie terecht bij de peuteropvang in de buurt. Ouders kunnen zich melden bij de kinderopvanginstelling in de buurt van het woonadres.
Klik hier voor een overzicht van alle locaties peuteropvang

Basisonderwijs

Vanaf 11 april biedt het Taal Expertise Centrum (TEC) in Terneuzen onderwijs aan basisschoolleerlingen uit Oekraïne.
Adres: TEC Terneuzen, Schuberthof 31, 4536 AL, Terneuzen, tel. 0115-851996.
Voor aanmeldingen en met vragen kunt u contact opnemen met de directeur van het TEC in Terneuzen: Piet Vercouteren, tel. 06 15075564, e-mail pietvercouteren@elevantio.nl.

Ouders mogen zich ook melden bij de school in de buurt van het woonadres. Er wordt dan samen met ouders gekeken of ze daar naar school kunnen gaan. Voor kleuters is dit het uitgangspunt. Voor oudere kinderen vindt het onderwijs in principe plaats op het TEC.
Het inschrijfformulier voor het basisonderwijs vindt u hier:

Voortgezet onderwijs

Aanmelden van leerlingen voor het voortgezet onderwijs kan bij het Lodewijkcollege, Ingeborg Pols, tel. 06-11732858.

Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne reizen met het openbaar vervoer?

Als vluchtelingen aankomen in Nederland kunnen ze gratis reizen met de meeste bussen, trams en metro op vertoon van een Oekraïense identiteitsbewijs. Dat blijkt uit het statement van OV-NL.
Als vluchtelingen eenmaal een veilige opvangplek in Nederland hebben en zijn ingeschreven bij de gemeente kunnen ze niet meer gratis reizen.

Waar kunnen Oekraïense vluchtelingen met vragen terecht?

Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur is er een spreekuur voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dit spreekuur vindt plaats in het stadhuis in Terneuzen. Een afspraak maken, is niet nodig.
Het adres van het stadhuis is: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen.

We kunnen helpen met vragen over:

 • leefgeld
 • als vluchtelingen niet genoeg kleding hebben
 • het vinden/zoeken van een woning
 • inschrijving in BRP, een BSN-nummer aanvragen
 • het zoeken van werk
 • asiel aanvragen bij de IND
 • gezinshereniging, nareizende familie
Kunnen vluchtelingen deelnemen aan activiteiten van verenigingen en religieuze instellingen?

Als de vluchteling behoefte heeft aan deelname aan een vereniging of religieuze instelling, neem dan contact op met de lokale vereniging/instelling.

 

 

Vragen over gemeentelijke zaken

Heeft de gemeente Terneuzen ook al opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen?

We hebben een inventarisatie gemaakt van mogelijke opvangplekken. Inmiddels vangen we de eerste vluchtelingen tijdelijk op in een hotel in Terneuzen (circa 40 mensen). Daarnaast huisvesten we vluchtelingen in woningen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en ZorgSaam, onder meer in Hoek en Zaamslag. Het gaat hierbij om huur- of zorgwoningen die momenteel niet voor de verhuur beschikbaar zijn, omdat ze gesloopt worden of er plannen zijn om deze te renoveren.

Krijgen de Oekraïense vluchtelingen begeleiding vanuit de gemeente?

Als vluchtelingen uit Oekraïne zich melden zullen we hen informeren over hoe de opvang in Nederland geregeld is en waar zij heen kunnen. In het geval dat er een specifieke hulpvraag is, kijken we wat nodig is om hen verder te helpen.

Aan hoeveel vluchtelingen uit Oekraïne biedt de gemeente huisvesting?

Dit kunt u zien op de website www.opvanginzeeland.nl. Deze webpagina is ontwikkeld om inzicht te geven in de cijfers van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, de opvang van asielzoekers en geplaatste statushouders in Zeeland.

Op deze webpagina zijn de actuele cijfers te vinden over:

 • de gemeentelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Zeeland en per gemeente (beweeg met de muis over het kaartje voor de cijfers per gemeente). De particuliere opvang is in deze cijfers niet meegenomen;
 • de opvang van asielzoekers in reguliere opvanglocaties en noodopvanglocaties in Zeeland;
 • het aantal geplaatste statushouders in Zeeland.

De cijfers worden dagelijks geactualiseerd.

Verstrekt de gemeente extra jodiumtabletten in verband met de ontwikkelingen in Oekraïne?

Er worden geen extra jodiumtabletten uitgedeeld. De situatie in Oekraïne geeft geen extra aanleiding om de tabletten in huis te halen. Jodiumtabletten moet je pas innemen na een besluit van de minister, op basis van advies van de experts van het RIVM en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Dus wanneer die daartoe aanleiding zien. Meer informatie over de verspreiding van jodiumtabletten vindt u op de website van de rijksoverheid.

Krijgen vluchtelingen leefgeld?

Vluchtelingen krijgen leefgeld vanuit de gemeente. Op de website van de Rijksoverheid staan de bedragen en meer informatie over het leefgeld.

Het leefgeld per week bedraagt:

  1 persoon 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers Meer
Zelfstand € 60 € 120 € 180 € 240 € 300 € 60 x aantal
Inwonend € 75 € 100 € 112,50 € 125 € 125 € 125

 

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen geen leefgeld meer als zij:

 • Uit de opvanglocatie vertrekken. Bijvoorbeeld als ze ergens anders woonruimte hebben gevonden.
 • Betaald werk doen. Dit geldt ook voor kleine verdiensten, zoals een krantenwijk. De vluchteling meldt dit bij de gemeente. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand. Gezinsleden die geen betaald werk doen, blijven wel leefgeld ontvangen.
Hoe kunnen vluchtelingen zich laten registreren bij de gemeente?

Iedereen die van plan is vier maanden in de gemeente Terneuzen te verblijven, moet zich bij de gemeente inschrijven in het Basis Registratie Personen (BRP).
Inschrijven kan op afspraak in het stadhuis in Terneuzen. Het adres is: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen.
Alle gezinsleden moeten meekomen. Vergeet ook niet om alle ID-documenten mee te nemen.

Het is belangrijk dat vluchtelingen uit Oekraïne zich laten registeren bij de gemeente. Wij kunnen dan regelen dat ze onder andere leefgeld krijgen en toegang hebben tot medische zorg. Ook kunnen we ze ondersteunen bij het zoeken naar werk en onderwijs organiseren.

Als vluchtelingen verhuizen naar een ander adres binnen de gemeente, een andere gemeente binnen Nederland of naar een ander land, moet dit binnen vijf werkdagen aan de gemeente Terneuzen doorgeven worden.

Meer informatie over de Basisregistratie Personen is te lezen in de folder ‘De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor jou’. Deze folder is ook in het Oekraïens vertaald

Moet een vluchteling die verhuist dit doorgeven?

Als vluchtelingen verhuizen naar een ander adres binnen de gemeente, een andere gemeente binnen Nederland of naar een ander land, moet dit binnen 5 werkdagen aan de gemeente Terneuzen doorgeven worden.

 

Overige vragen

Het luchtalarm gaat af. Wat moet ik doen?

In Nederland hebben wij een systeem van waarschuwings- en alarmeringspalen (luchtalarm). Deze palen worden iedere eerste maandag van de maand getest om 12.00 uur. Een test duurt 1 minuut en 26 seconden. Als de palen op een ongebruikelijk tijdstip of langer dan tijdens een test afgaan, blijf dan binnen, sluit ramen en deuren en zet radio en televisie aan voor meer informatie.

Hoe kan ik (signalen van) uitbuiting of mensenhandel melden?

Helaas zijn er signalen dat Oekraïense vluchtelingen slachtoffer worden van mensenhandel of uitbuiting. Veel mensen bieden hulp, maar niet iedereen is te vertrouwen. Daarom is een flyer gemaakt waarin staat uitgelegd waarom het belangrijk is alert te zijn op signalen.
De flyer is op deze website te vinden (meerdere talen).