Veel gestelde vragen over Oekraïne

Vragen over hulp bieden

Ik wil een initiatief aanmelden om Oekraïense vluchtelingen te helpen. Waar kan ik dit doen?

Op nederlandvoorvluchtelingen.nl maakt VluchtelingenWerk inzichtelijk waar men met vraag en aanbod terecht kan. Ook is hier actuele informatie te vinden over de opvang van Oekraïners.

Ik wil Oekraïense vluchtelingen opvangen. Wat kan ik doen?

Het is goed om te weten dat het Oekraïners in Nederland vrij staat te logeren bij vrienden, familie of kennissen. Oekraïense vluchtelingen mogen, in tegenstelling tot andere vluchtelingen, zonder visum legaal in Nederland blijven.

Ik heb een logeerplek beschikbaar. Waar kan ik mij aanmelden als gastgezin?

Via de organisatie takecarebnb.org kunnen particuliere aanbieders zich aanmelden. Op de website van VluchtelingenWerk vindt u meer informatie over het onderwerp.

 

Vragen over regels en beleid

Heeft het gevolgen voor mijn uitkering als ik vluchtelingen uit Oekraïne opvang?

De zogenaamde kostendelersnorm wordt niet toegepast  wanneer een bijstandsgerechtigde een vluchteling uit Oekraïne in zijn huis laat logeren. Als degene die in uw huis verblijft een inkomen heeft of een uitkering aanvraagt geldt de kostendelers norm wel.

Hoe lang mogen vluchtelingen uit Oekraïene in Nederland verblijven?

Volgens de huidige informatie kunnen vluchtelingen tot 4 maart 2024 in Nederland verblijven.
Zie voor meer informatie de website van de IND.
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt voor verlenging en verblijfsvergunning contact op met betrokkenen.

Hoe zit het met Oekraïense vluchtelingen die een asielvergunning hebben aangevraagd?

Voor vluchtelingen met een asielvergunning (statushouders) is de logeerregeling beschikbaar. Dit betekent dat vluchtelingen in de periode dat zij wachten op woonruimte in de gemeente bij vrienden, familie of een gastgezin kunnen verblijven. Zij houden dan recht op basisvoorzieningen van het COA zoals weekgeld en de toegang tot medische zorg.

Moeten Oekraïense vluchtelingen asiel aanvragen?

Oekraïense vluchtelingen mogen, in tegenstelling tot andere vluchtelingen, zonder visum legaal in Nederland blijven. Het is daarom voor de meeste Oekraïners niet nodig om asiel aan te vragen. Maar ze hebben wel opvang en voorzieningen nodig. Het is nog niet duidelijk welke rechten en plichten Oekraïense vluchtelingen straks precies krijgen. Het organiseren van de opvang van Oekraïners is daarom op veel vlakken anders dan voor andere vluchtelingen.

Overheidsinstanties en hulporganisaties maken de komende tijd afspraken over wie welke rol op zich neemt in deze nieuwe situatie. Zo wordt de opvang op maat gemaakt voor Oekraïners die ervoor kiezen geen asiel aan te vragen.

Mogen vluchtelingen uit Oekraïne werken in Nederland?

Vluchtelingen mogen in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij het UWV.
Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/ondersteuning-in-nederland/werk-en-inkomen

Kan een vluchteling uit Oekraïne een betaalrekening openen?

Ja, voor informatie over het openen van een betaalrekening in Nederland zie: https://www.betaalvereniging.nl/oekraine/

Vluchtelingen die nog geen betaalrekening kunnen openen, bijvoorbeeld omdat ze nog geen geldig identiteitsbewijs hebben, komen in aanmerking voor een tijdelijke prepaid betaalpas van de gemeente. De gemeente kan via zo’n prepaid betaalpas leefgeld ter beschikking stellen. Daarmee kan een pashouder in Nederland bijvoorbeeld dagelijkse boodschappen afrekenen en andere betalingen verrichten.

 

Vragen over voorzieningen en ondersteuning

Kunnen Oekraïense vluchtelingen (medisch noodzakelijke) hulp krijgen en wordt dit vergoed?

Er is door de Europese Unie een Richtlijn Tijdelijke Bescherming opgezet, waarmee de Oekraïense vluchteling recht heeft op opvang en medische zorg in onder andere Nederland, tenminste tot maart 2024. Deze regeling heet Regeling Medische zorg Oekraïense Ontheemden (RMO). Lees hier meer over RMO.

Waar kan ik terecht als ik hulp voor huisdieren nodig heb?

Gevluchte Oekraïners die hulp voor hun huisdieren nodig hebben, kunnen meer informatie vinden op  www.hulpvoordierenuitoekraine.nl, bellen naar tel. 088-8113333 of mailen naar info@hulpvoordierenuitoekraine.nlDe Stichting Dierenwelzijn Walcheren is door het meldpunt aangewezen als distributiepunt voor heel Zeeland. Kijk op www.elkdiertelt.nl/hulp voor meer informatie.

Zijn er activiteiten voor Oekraïense vluchtelingen?

Onze welzijnsorganisatie ‘aan-z’ organiseert verschillende activiteiten waar Oekraïense vluchtelingen aan deel kunnen nemen. Hieronder een overzicht:

Koffiemiddagen
https://www.aan-z.eu/volwassenen/koffiemiddagen

kids2fun
https://www.aan-z.eu/jeugd/kids2fun
Op instagram en facebook is hier ook informatie over te vinden.

natuurspeeltuin
https://natuurenzo.nl/boomhut

(knutsel)boeken voor kinderen
https://www.aan-z.eu/nieuws/lachend-het-jaar-uit-met-kids2fun

Zijn er hulpmiddelen om met Oekraïense vluchtelingen te communiceren?

Het is lastig om in gesprek te gaan als je elkaar niet kunt verstaan. De meeste Nederlanders spreken geen Oekraïens en niet alle Oekraïners beheersen het Nederlands of Engels. Daarom is een communicatiekaart gemaakt, die helpt met een aantal eenvoudige woorden en zinnen. De kaart is hier te vinden: Communicatiekaart Nederlands-Oekraïens

De gratis vertaal- en spraaktool Pryv.it is ook een uitkomst om met vluchtelingen uit Oekraïne te communiceren. Deze tool zorgt ervoor dat een taalbarrière bij Oekraïense vluchtelingen of bij de mensen die hen begeleiden geen probleem meer vormt. Met Pryv.it kan iedereen via de smartphone gemakkelijk een gesprek voeren met een vluchteling in zijn of haar eigen taal. Ga naar: https://pryv.it/

Kunnen kinderen uit Oekraïne gebruik maken van Jeugdgezondheidszorg?

Kinderen en ouders uit Oekraïne kunnen gebruik maken van de jeugdgezondheidszorg. Zo zijn zij welkom op het consultatiebureau en kunnen zij vaccinaties krijgen volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Noodzakelijk is dat het gezin zich heeft laten inschrijven in de BRP van de gemeente. Daarna nodigt de GGD Zeeland de kinderen met hun ouders uit op het consultatiebureau.
Informatie over het Rijksvaccinatieprogramma in het Oekraïens:

Wordt er Nederlandse taalondersteuning aan volwassenen gegeven?

Ja, opgeven voor volwassenenonderwijs kan via:

‘Luister en leer’ is een gratis taalprogramma waarmee vluchtelingen alvast kennis kunnen maken met de Nederlandse taal. Ze leren op deze manier belangrijke woorden en korte zinnen om de eerste stappen te zetten in het Nederlands. Het zijn 24 lessen over bijvoorbeeld uitspraak, getallen, groeten, familie, eten en drinken, de klok.
Het programma is te vinden op deze website.

Nederlandse les

Wij willen actief Nederlandse les aanbieden. Om dit te inventariseren vragen wij u bij interesse aan te geven of u deze tijdens dag of avonden wilt volgen. Heeft u interesse? Laat ons dit weten onder vermelding van uw naam / adres / aantal personen en uw voorkeur dag of avondonderwijs via oekraine@terneuzen.nl. Zodra wij alles in beeld hebben, zullen wij u informeren met de mogelijkheden.

Krijgen kinderen en jongeren uit Oekraïne onderwijs?

De kinderen en jongeren onder de vluchtelingen hebben recht op onderwijs.

Peuteropvang en voorschoolse educatie voor 2 tot 4-jarigen

Peuters kunnen na de meivakantie terecht bij de peuteropvang in de buurt. Ouders kunnen zich melden bij de kinderopvanginstelling in de buurt van het woonadres.
Klik hier voor een overzicht van alle locaties peuteropvang

Basisonderwijs

Het Taal Expertise Centrum (TEC) in Terneuzenbiedt onderwijs aan basisschoolleerlingen uit Oekraïne.
Adres: TEC Terneuzen, Tamarindestraat 4, 4537 XH, Terneuzen, tel. 0115-648840.
Voor aanmeldingen en met vragen kunt u contact opnemen met de directeur van het TEC in Terneuzen: de heer C.J. Dingemanse, e-mail kcdeoudevaart@elevantio.nl

Ouders mogen zich ook melden bij de school in de buurt van het woonadres. Er wordt dan samen met ouders gekeken of ze daar naar school kunnen gaan. Voor kleuters is dit het uitgangspunt. Voor oudere kinderen vindt het onderwijs in principe plaats op het TEC.
Het inschrijfformulier voor het basisonderwijs vindt u hier:

Voortgezet onderwijs

Aanmelden van leerlingen voor het voortgezet onderwijs kan bij het Lodewijkcollege, Ingeborg Pols, tel. 06-11732858.

Waar kunnen Oekraïense vluchtelingen met vragen terecht?

Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur is er een spreekuur voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dit spreekuur vindt plaats in De Redoute, Rijsenburg 2 in Sas van Gent.
Een afspraak maken is niet nodig.

We kunnen helpen met vragen over:

  • leefgeld
  • als vluchtelingen niet genoeg kleding hebben
  • het vinden/zoeken van een woning
  • inschrijving in BRP, een BSN-nummer aanvragen
  • het zoeken van werk
  • asiel aanvragen bij de IND
  • gezinshereniging, nareizende familie
Kunnen vluchtelingen deelnemen aan activiteiten van verenigingen en religieuze instellingen?

Als de vluchteling behoefte heeft aan deelname aan een vereniging of religieuze instelling, neem dan contact op met de lokale vereniging/instelling.

 

Vragen over gemeentelijke zaken

Heeft de gemeente Terneuzen ook al opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen?

We hebben een inventarisatie gemaakt van mogelijke opvangplekken. Inmiddels zijn er binnen de gemeente Terneuzen (status medio september 2023), 200 plaatsen in de gemeentelijke opvang. In voormalig zorgcentrum de Redoute te Sas van Gent worden sinds mei 2022 ruim 100 personen opgevangen. Ook huisvesten we vluchtelingen in woningen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en ZorgSaam, onder meer in Hoek en Zaamslag. Het gaat hierbij om huur- of zorgwoningen die momenteel niet voor de verhuur beschikbaar zijn, omdat ze gesloopt worden of er plannen zijn om deze te renoveren.

Krijgen de Oekraïense vluchtelingen begeleiding vanuit de gemeente?

Binnen de gemeente zijn diverse medewerkers werkzaam voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Het team bereikt u eenvoudig via oekraine@terneuzen.nl

Aan hoeveel vluchtelingen uit Oekraïne biedt de gemeente huisvesting?

Dit kunt u zien op de website www.opvanginzeeland.nl. Deze webpagina is ontwikkeld om inzicht te geven in de cijfers van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, de opvang van asielzoekers en geplaatste statushouders in Zeeland.

Op deze webpagina zijn de actuele cijfers te vinden over:

  • de gemeentelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Zeeland en per gemeente (beweeg met de muis over het kaartje voor de cijfers per gemeente). De particuliere opvang is in deze cijfers niet meegenomen;
  • de opvang van asielzoekers in reguliere opvanglocaties en noodopvanglocaties in Zeeland;
  • het aantal geplaatste statushouders in Zeeland.

De cijfers worden dagelijks geactualiseerd.

Verstrekt de gemeente extra jodiumtabletten in verband met de ontwikkelingen in Oekraïne?

Er worden geen extra jodiumtabletten uitgedeeld. De situatie in Oekraïne geeft geen extra aanleiding om de tabletten in huis te halen. Jodiumtabletten moet je pas innemen na een besluit van de minister, op basis van advies van de experts van het RIVM en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Dus wanneer die daartoe aanleiding zien. Meer informatie over de verspreiding van jodiumtabletten vindt u op de website van de rijksoverheid.

Krijgen vluchtelingen leefgeld?
Hoe kunnen vluchtelingen zich laten registreren bij de gemeente?

Iedereen die van plan is vier maanden in de gemeente Terneuzen te verblijven, moet zich bij de gemeente inschrijven in het Basis Registratie Personen (BRP).
Inschrijven kan op afspraak in het stadhuis in Terneuzen. Het adres is: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen.
Alle gezinsleden moeten meekomen. Vergeet ook niet om alle ID-documenten mee te nemen.

Het is belangrijk dat vluchtelingen uit Oekraïne zich laten registeren bij de gemeente. Wij kunnen dan regelen dat ze onder andere leefgeld krijgen en toegang hebben tot medische zorg. Ook kunnen we ze ondersteunen bij het zoeken naar werk en onderwijs organiseren.

Als vluchtelingen verhuizen naar een ander adres binnen de gemeente, een andere gemeente binnen Nederland of naar een ander land, moet dit binnen vijf werkdagen aan de gemeente Terneuzen doorgeven worden.

Meer informatie over de Basisregistratie Personen is te lezen in de folder ‘De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor jou’. Deze folder is ook in het Oekraïens vertaald

Moet een vluchteling die verhuist dit doorgeven?

Als vluchtelingen verhuizen naar een ander adres binnen de gemeente, een andere gemeente binnen Nederland of naar een ander land, moet dit binnen 5 werkdagen aan de gemeente Terneuzen doorgeven worden.

Terugkeer naar OekraÏne

Wij merken dat mensen graag terug willen, zeker als een regio tamelijk veilig lijkt te zijn. Overweegt u dit? Licht ons in. Wij kunnen met u mee denken. Tevens dient uw accommodatie aan ons teruggegeven te worden. Verder dient u zich ook uit te schrijven uit ons gemeentelijk registratiesysteem.

 

Overige vragen

Het luchtalarm gaat af. Wat moet ik doen?

In Nederland hebben wij een systeem van waarschuwings- en alarmeringspalen (luchtalarm). Deze palen worden iedere eerste maandag van de maand getest om 12.00 uur. Een test duurt 1 minuut en 26 seconden. Als de palen op een ongebruikelijk tijdstip of langer dan tijdens een test afgaan, blijf dan binnen, sluit ramen en deuren en zet radio en televisie aan voor meer informatie.

Hoe kan ik (signalen van) uitbuiting of mensenhandel melden?

Helaas zijn er signalen dat Oekraïense vluchtelingen slachtoffer worden van mensenhandel of uitbuiting. Veel mensen bieden hulp, maar niet iedereen is te vertrouwen. Daarom is een flyer gemaakt waarin staat uitgelegd waarom het belangrijk is alert te zijn op signalen.
De flyer is op deze website te vinden (meerdere talen).