Inwoners

Nieuws

  • Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verzoekt om in het voormalig Neckermann-gebouw aan de Handelspoort een regionale opvanglocatie te realiseren. De asielopvang in Nederland staat nog s...Lees meer over 'Voorgenomen besluit Handelspoo...'

  • Op 6 juni vinden de Europese verkiezingen plaats. Dan mogen veel jongeren voor het eerst naar de stembus, maar waarom zouden ze dit doen? Om jongeren tussen de 16 en 25 jaar uit de grensregio&rsq...Lees meer over 'Ontdek alles over de Europese ...'

  • In Nederland komen 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Doe daarom mee met de Nationale Bijentelling.Lees meer over 'Doe mee met de Nationale Bijen...'

  • Het is lente en de koolmeesjes beginnen weer te broeden. Heeft u meegedaan met het nestkastenproject voor koolmezen van de gemeente Terneuzen? Lees meer over 'Geef de broedresultaten in uw ...'

  • Rotary Nederland, Jos Willemsen landschapsproducties en de gemeente Terneuzen nodigen u uit om op dinsdag 7 mei samen een ontwerp te maken voor het voedselbos in Sluiskil.Lees meer over 'Uitnodiging ontwerpworkshop vo...'