Inwoners

Nieuws

  • Helaas moeten we de komende periode weer bomen kappen. We doen dit bij afnemende gezondheid van een boom. Ook kappen we bomen die de extreme droogte niet goed hebben doorstaan, schade veroorzaken...Lees meer over 'Bomen kappen en herplanten'

  • Project Nieuwe Sluis Terneuzen werkt aan de definitieve wegen over het sluizencomplex. Komend weekend sluit het project een nieuwe rotonde aan op de bestaande weg. Daarnaast maken ze de aansluiti...Lees meer over '6 t/m 9 oktober weekendafsluit...'

  • De Rijksoverheid verstrekt Specifieke Uitkeringen (SPUK’s) om jongeren te stimuleren vaker deel te nemen aan culturele activiteiten. Lees meer over 'Provinciale subsidieregeling I...'

  • Er is nog steeds sprake van een aanhoudende instroom van vluchtelingen naar Nederland. Daarmee blijft ook de vraag naar opvangplekken hoog. Het college vindt het belangrijk maatschappelijke veran...Lees meer over 'Nieuwe locaties voor de opvang...'

  • De begroting 2024 van de gemeente Terneuzen laat in de prognose voor komende jaren zien dat de financiën onder druk komen te staan. Dit komt vooral doordat gemeenten minder geld van het Rijk...Lees meer over 'Gemeente Terneuzen laat sluite...'