Inwoners

Nieuws

  • Het college van burgemeester en wethouders blijft de komende jaren investeren in een duurzame toekomst van Terneuzen. Zo staat in de kaderbrief 2025- 2028 aan de gemeenteraad. De kaderbrief is ee...Lees meer over 'Kaderbrief 2025-2028: bouwen a...'

  • Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen doet onderzoek naar de verhuismotieven van Vlamingen die in Zeeuws-Vlaanderen wonen. In de migratiecijfers komt naar voren dat veel Vlamingen die zich vestigen in Zee...Lees meer over 'Enquête verhuismotieven ...'

  • Tijdens vorige verkiezingen was het bij sommige stembureaus in de gemeente erg druk. Om drukte zoveel mogelijk te voorkomen tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 6 juni...Lees meer over 'Kies voor een stembureau waar ...'

  • Het RIVM hoort graag of u zorgen of vragen over PFAS heeft.
    Lees meer over 'RIVM-vragenlijst over PFAS'

  • Woensdag 15 mei bezocht minister Hugo de Jonge van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Zeeuws-Vlaanderen om te praten over de opgaven in de regio en de uitwerking van het...Lees meer over 'Werkbezoek minister Hugo de Jo...'