Kernen en Wijken

Om goed overleg met burgers mogelijk te maken is de gemeente Terneuzen onderverdeeld in 25 kernen en wijken. In de meeste van deze wijken bestaat een stads-, dorps- of wijkraad.
Zo'n bewonersvertegenwoordiging bespreekt wensen en opmerkingen over de leefbaarheid in de wijk met de wijkbestuurder, de wijkcoördinator en/of de uitvoerder van Groenbeheer.

Klik op de afbeeldingen hieronder om de gegevens over uw kern of wijk te vinden, zoals bijvoorbeeld het vergaderschema van de kern- of wijkraad in uw buurt. Alle vergaderingen staan ook op de kalender.

Melding over openbare ruimte (MOR)

De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Is er iets kapot, is er sprake van overlast of ziet u een gevaarlijke situatie, dan kunt u dat melden via de knop 'Melding doen'.

Melding doen >